Info Adventist

Curajul păcii

Declarație: Curajul păcii

Pentru a comemora aniversarea a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Germania a adoptat declarația „Curajul păcii” („Mut zum Frieden”), publicată în numărul din luna februarie al revistei „Adventisten Heute”. Prin intermediul declarației, conducerea Bisericii Adventiste din Germania le recomandă credincioșilor adventiști să nu participe, direct sau indirect, la războaie.

Declarația începe cu cuvintele: „Atunci când un război se încheie nu înseamnă că începe pacea.” Aceasta este o lecție învățată din Primul Război Mondial, care a reprezentat doar preludiul conflictelor moderna. Cu războiul cibernetic, atacurile cu drone, armele autonome, amenințările reprezentate de armele nucleare, biologice și chimice și de terorismul global, modul în care sunt purtate războaiele s-a schimbat dramatic. Zonele de conflict și părțile implicate în el nu mai sunt clare.

Nu doar război

În amintirea încheierii Primului Război Mondial în data de 11 noiembrie 1918 și în vederea posibilelor pericole, conducerea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Germania dorește să reafirme poziția creștină adventistă exprimată în declarația sa „Vină și eșec” din anul 2014. Nu ar trebui uitat faptul că războiul nu este justificat. „Orice conflict militar este motivat de interese declarate și interese ascunse care depășesc simpla instaurare a dreptății.” Soarta oamenilor din zonele de conflict ocupă deseori un loc secund. Aceste raționamente au determinat comitetele uniunilor Germania de Vest și Germania de Sud ale Bisericii Adventiste să sublinieze încă din decembrie 1983: „Azi respingem orice formă de război.” Amenințarea războiului și războiul în sine creează teamă, ducând la o continuă cursă de înarmare, iar pacea este amenințată în permanență. Naționalismul dus la extrem și izolarea agresivă de alte națiuni provoacă teamă și reprezintă o amenințare la adresa păcii. În plus, producția de armament reprezintă un important factor economic.

Ambasadori ai păcii și reconcilierii

Declarația mai subliniază următoarele: „Isus Hristos i-a îndemnat pe urmașii Săi să fie făuritori ai păcii.” Dacă oamenii trăiesc în pace cu Dumnezeu, ei caută, de asemenea, pacea cu oamenii, deoarece aceasta reprezintă un aspect indivizibil care influențează toate aspectele vieții. Acesta este motivul pentru care în declarația conducerii Bisericii Adventiste din Germania, făcută publică în anul 2014, cu ocazia comemorării a 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, se afirma, de asemenea: „Credem că acționând ca ambasadori ai păcii și reconcilierii acolo unde se găsesc, urmașii lui Isus pun cel mai bine în aplicare sfatul Sfintelor Scripturi.”

Nu slujim ca voluntari în cadrul Forțelor Armate Germane (Bundeswehr)

Astfel, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Germania le recomandă credincioșilor și tinerilor săi să „nu participe se implice în război în mod direct, slujind ca voluntari în cadrul Forțelor Armate Germane, sau indirect, ajutând la pregătirea războiului prin implicarea în producerea de armament și accesorii sau prin intermediul tehnologiei informației.” După ce, în anul 2011, serviciul militar a devenit facultativ, Forțele Armate Germane au început să le ofere voluntarilor tot felul de beneficii, inclusiv instruire vocațională sau diplome academice. „Biserica noastră nu încurajează pe nimeni să se alăture armatei, bazându-și poziția pe principiul fundamental de necombatanță susținut de Biblie…”, se precizează în declarație, citându-se o declarație a pastorului Ted N.C. Wilson, Președintele Bisericii Adventiste mondiale. Acesta subliniază faptul că, de la înființarea sa, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nu a renunțat niciodată la „poziția sa istorică pentru pace și necombatanță”.

Făuritorii de pace încep în ograda lor

„Instaurarea păcii începe cu relațiile cu cei din jurul nostru și continuă cu asumarea unei responsabilități sociale mai ample”, se precizează în declarația conducerii Bisericii Adventiste din Germania. Devotamentul față e libertate religioasă, lupta împotriva sărăciei prin educație, protejarea sănătății prin intermediul spitalelor și al educației pentru sănătate, susținerea unei vieți de calitate prin serviciile oferite de Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor și de Asociația Adventistă pentru Asistență Socială (Advent-Wohlfahrtswerk, AWW), contribuie, de asemenea, la instaurarea păcii. Împăcarea, iertarea, pacea și dreptatea se pot dezvolta doar atunci când au la bază principiul nonviolenței, după cum a demonstrat și Isus Hristos prin viața și moartea Sa. Astfel, credincioșii adventiști de ziua a șaptea sunt chemați să își exercite responsabilitatea în această lume fără a apela la violență. Deoarece credincioșii adventiști cred că odată cu revenirea lui Isus Împărăția Păcii „vine peste noi”, prin comportamentul lor, aceștia ar trebui să reprezinte deja această Împărăție a Păcii.

O decizie aproape unanimă

Declarația „Curajul păcii” („Mut zum Frieden”) a fost votată în timpul Consiliului Anual din 4 decembrie 2017 de 51 dintre cei 52 de membri prezenți ai comitetului Bisericii Adventiste din Germania. Ședința a fost prezidată de pastorul Wener Dullinger, Președintele Uniunii Germania de Sud și de pastorul Johannes Naether, Președintele Uniunii Germania de Nord a Bisericii Adventiste, membrii cu drept de vot fiind membrii comitetelor celor două uniuni. În Germania există în jur de 35.000 de credincioși adventiști care se închină în 558 de biserici.

Recunoscuți ca necombatanți încă din timpul Războiului Civil American

Potrivit pastorului Holger Teubert, directorul Departamentului pentru obiecții de conștiință în timpul serviciului militar din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Germania, Biserica Adventistă a fost organizată în timpul Războiului Civil American (1861-1865). La acea vreme număra doar 3.500 de credincioși, toți locuind în nordul statelor unioniste. Aceștia se opuneau ferm sclaviei, însă, în virtutea convingerilor lor, au refuzat să îi pună capăt prin forța armelor. Guvernul Uniunii i-a recunoscut ca „necombatanți”, iar adventiștii recrutați și-au făcut datoria în calitate de necombatanți, în cadrul serviciului medical. Însă s-a întâmplat ca ofițerii din poziții ierarhice inferioare să le refuze acest drept și să îi trimită în luptă împotriva voinței lor. Cei care au refuzat să folosească arma au fost amenințați că aveau să fie trimiși în fața Curții Marțiale sau executați. În astfel de situații, fiecare persoană decidea dacă avea să se supună ordinelor superiorilor.

Menținerea poziției de necombatanță și în timpul Primului Război Mondial – cu excepția Germaniei

Teubert a explicat că această atitudine față de serviciul militar încă îi mai caracterizează pe adventiștii de azi. În timpul Primului Război Mondial, conducerea Bisericii Adventiste din Statele Unite, din Marea Britanie și din alte țări a adoptat aceeași poziție de necombatanță/ În Anglia, în jur de 130 de credincioși adventiști recrutați au servit în calitate de necombatanți. Unii dintre ei au fost trimiși în infama închisoare Dartmoor, acolo unde au suferit abuzuri. În Rusia, aproximativ 500 de adventiști au fost recrutați în armată. Majoritatea au fost necombatanți, iar în jur de 70 dintre ei au fost trimiși în închisoare sau în gulag în urma refuzului de a ucide.

Dar, printr-o circulară din data de 2 august 1914, conducerea Bisericii Adventiste din Germania și Austro-Ungaria le-a recomandat adventiștilor recrutați să „își îndeplinească datoria militară cu bucurie și din toată inima”, să „folosească armele” și „să își îndeplinească sarcinile în Sabat”. Nu toți credincioșii adventiști au avut această atitudine. Cu toate acestea, cei care au refuzat să folosească arma s-au confruntat cu consecințe aspre. Pastorul Teubert a spus că se cunosc 20 de cazuri de credincioși adventiști care au fost condamnați la închisoare în Germania, în timpul Primului Război Mondial, iar cinci dintre aceștia au murit în închisoare sau la puțin timp după eliberare din cauza tratamentului la care au fost supuși.

Cu toate acestea, potrivit lui Teubert, în anul 1920, conducerea Bisericii din Germania a regretat și a retractat declarația cu privire la serviciul militar, iar în anul 2014 a abordat din nou problema în cadrul prin intermediul declarației „Vină și eșec”, declarație făcută cu ocazia comemorării a 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. Biserica a declarat că reprezentanții ei de atunci nu s-au ridicat la nivelul responsabilității pe care o aveau față de biserici, acuzându-i pe nedrept pe credincioșii care nu au fost de acord cu opinia lor și au adoptat poziția de necombatanță”, iar în unele cazuri chiar s-au implicat în aducerea lor în fața judecătorilor”. Conducerea Bisericii și-a cerut scuze „copiilor și urmașilor” celor acuzați pe nedrept pentru „pierderea” războiului: „Am învățat din dureroasa noastră istorie că fiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie oameni ai păcii și să respingă orice formă de violență îndreptată împotriva oamenilor nevinovați.”

Alternative: serviciul în slujba comunității și construcțiile

Deoarece în Republica Federală Germană nu existau poziții pentru necombatanți în cadrul serviciului medical, conducerea Bisericii Adventiste din Germania de Vest le-a recomandat credincioșilor recrutați să apeleze la dreptul de a servi în calitate de necombatanți, iar pentru efectuarea stagiului militar să opteze pentru seviciului în slujba comunității. Potrivit lui Teubert, aproape toți adventiștii care au efectuat stagiul militar au procedat astfel. În Republica Democrată Germană nu exista această opțiune, ci doar posibilitatea de a sluji ca soldați în construcții. Majoritatea credincioșilor adventiști care au fost recrutați în armată au servit ca soldați în construcții și, ca urmare a acestui fapt, au fost dezavantajați în domeniul profesional.

Declarația „Curajul păcii”, în limba engleză, poate fi descărcată de la adresa:

www.adventisten.de/fileadmin/bilder/allgemein/2017-12-04_The_Audacity_for_Peacemaking_-_Statement_on_WWI_-E_final.pdf

Declarația „Vină și eșec” din anul 2014, în limba engleză, este disponibilă la adresa:

www.adventisten.de/fileadmin/downloads/Dokumente_und_Stellungnahmen__%C3%B6ffentlich_/Erkla__rung_der_STA_in_D_zum_1._Weltkrieg_-_english.pdf

Sursa: EUD News

Vizualizări: 108

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *