Declarații oficiale

Creațiunea și grija pentru mediu

Lumea în care trăim este un dar născut din iubirea unui Dumnezeu creator, un dar din partea Aceluia care “a făcut cerurile şi pământul, marea şi izvoarele apelor “(Apoc 14:7; 11:17,18). În cadrul acestei creaţiuni, El a aşezat fiinţele umane, punându-le, în mod intenţionat, în relaţie cu El, cu alte persoane şi cu lumea înconjurătoare. De aceea, ca adventişti de ziua a şaptea noi credem că păstrarea şi îngrijirea creaţiunii sunt strâns legate de modul în care slujim lui Dumnezeu.

El a pus deoparte Sabatul zilei a şaptea ca un memorial, ca o aducere aminte continuă a lucrării Sale creatoare şi a întemeierii lumii. Odihnindu-se în această zi, adventiştii de ziua a şaptea întăresc sensul special al relaţiei lor cu Creatorul şi creaţiunea Sa. Păzirea Sabatului subliniază importanţa integrării noastre în mediul înconjurător.

Decizia omului de a nu asculta de Dumnezeu a lovit creaţiunea, stricând ordinea iniţială, având ca efect o dezordine străină scopurilor Sale. De aceea, aerul nostru şi apele sunt poluate, pădurile şi fauna sunt prădate, iar resursele naturale sunt exploatate. Deoarece noi recunoaştem că fiinţele umane sunt parte a creaţiunii lui Dumnezeu, preocuparea noastră faţă de mediu se extinde asupra sănătăţii personale şi a stilului de viaţă. Noi suntem apărătorii unei mod de viaţă care să aducă sănătate şi respingem folosirea acelor substanţe cum ar fi tutunul, alcoolul şi alte droguri care fac rău organismului şi epuizează resursele pământului; de asemenea noi promovăm o dietă simplă, vegetariană.

Adventiştii de ziua a şaptea se angajează să aibă relaţii de respect şi cooperare cu toate celelalte persoane, recunoscând originea noastră comună şi realizând că demnitatea noastră de fiinţe umane este un dar din partea Creatorului. Deoarece sărăcia umană şi degradarea mediului sunt în strânsă legătură, noi ne angajăm să îmbunătăţim calitatea vieţii pentru toţi oamenii. Ţinta noastră este dezvoltarea susţinută a resurselor, în timp ce venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor.

Progresele autentice către grija pentru mediul nostru natural depind de eforturile noastre personale, dar şi colective. Noi acceptăm provocarea de a lucra pentru restaurarea planului iniţial al lui Dumnezeu. Conduşi de credinţa în Dumnezeu, ne angajăm să promovăm vindecarea care apare atât la nivel personal, cât şi de mediu, prin integrarea vieţii în slujirea lui Dumnezeu şi a omenirii.

În acest angajament, noi recunoaştem că suntem ispravnicii creaţiunii lui Dumnezeu şi credem că o restaurare totală va avea loc doar atunci când Dumnezeu va face toate lucrurile noi.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de către Comitetul Executiv al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, la consiliul anual, în Silver Spring, Maryland, la 12 octombrie 1992.

Vizite: 1