Declarații oficiale

Clima – apel către guverne

Oamenii de ştiinţă avertizează cu privire la faptul că încălzirea gradată a atmosferei, din cauza acţiunilor umane , va avea consecinţe serioase asupra mediului înconjurător. Clima se va schimba, generând astfel mai multe furtuni, inundaţii şi secete.

Pentru a păstra schimbarea climei în limite acceptabile, emisia de gaze care produc efectul de seră şi în special a dioxidului de carbon (CO2) trebuie să fie redusă în mod semnificativ. Ţările industrializate sunt cele mai mari producătoare de astfel de emisii, în timp ce primele victime sunt insulele mici şi ţările aflate pe o coastă joasă.

În ciuda riscurilor evidente, guvernele se pare că nu se grăbesc să ia măsuri.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, prin corpul credincioşilor din lumea întreagă, cheamă guvernele să facă demersurile necesare pentru îndepărtarea acestui pericol :

1. Prin îndeplinirea convenţiei semnate la Rio de Janeiro (Convenţia asupra schimbărilor de mediu, din 1992), pentru ca emisiile de dioxid de carbon din anul 2000 să nu depăşească nivelul celor din 1990 ;
2. Stabilirea de planuri pentru reducerea continuă a emisiilor de dioxid de carbon după anul 2000;
3. Iniţierea de dezbateri publice mai susţinute asupra riscurilor pe care le implică schimbările climaterice.

Prin semnarea acestei declaraţii, adventiştii de ziua a şaptea se declară apărătorii unui stil de viaţă simplu, sănătos, în care oamenii nu se aruncă într-un consumatorism fără limită şi în producere de deşeuri. Ei cheamă la respect pentru creaţie, la limitarea folosirii resurselor naturale globale şi la reevaluarea nevoilor noastre ca indivizi.

Această declaraţie a fost votată de Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea, în 19 decembrie 1995.

Vizite: 1